Zilverzand

Zilverzand is een witkleurige zandsoort met een hoge zuiverheid (zeer laag ijzer- en aluminiumgehalte). De mooie witte / licht grijze kleur komt doordat zilverzand vrijwel geheel uit kwarts bestaat, wat een wit mineraal is. Zilverzand is onder meerdere namen bekend, waaronder kwartszand en siliciumzand. Door de hoge zuiverheid is zilverzand een veelgevraagde zandsoort in o.a. de chemische industrie, glasproductie en de productie van mortel. Maar ook voor grasvelden en gazons wordt zilverzand gebruikt: het is een geschikte zandsoort om het kunstgras mee in te zaaien. We hebben hiervoor ook speciaal instrooizand.

Ook kan zilverzand worden gebruikt als onderlaag (de toplaag / afwerklaag) om kunstgras in te zaaien op sportvelden. Verder gebruikt men zilverzand o.a. als bodembedekking van volières. Een veelzijdige zandsoort dus!