Zeeuwen en Brabanders fanatiekste 'lockdown tuiniers'

Het huidige tuinseizoen is er eentje zoals nooit tevoren. Vanwege de lockdown we zitten we veel thuis. Zo ook in onze eigen tuin. We hebben tijd om onze tuin een flinke opknapbeurt te geven. Een mooie aanleiding dus om de bestellingen die bij ons zijn gedaan eens wat nader te bekijken. We hebben alle verkopen van de afgelopen tijd (Nederland, België en Duitsland) op een hoop gegooid en er enkele analyses op losgelaten. Hieruit kwamen leuke en interessante feiten naar voren. De meest opvallende: Zeeuwen en Brabanders zijn de meest fanatieke ‘lockdown tuiniers’ van ons land!

In de periode maart t/m half mei 2020, tijdens de lockdown dus (half mei zijn de eerste versoepelingen ingegaan), zijn in heel Nederland 71% meer bestellingen geplaatst dan tijdens diezelfde maanden in 2019. Deze stijging was niet voor het hele land gelijk; wanneer we de provincies naast elkaar leggen dan zien we flinke verschillen:

Stijging tuinverkopen per provincie 2020 vs 2019

De Zeeuwen en de Brabanders zijn dus met recht de fanatiekste lockdown tuiniers te noemen.
 In deze twee provincies zijn tijdens de lockdown in Nederland (maart t/m half mei) respectievelijk 90% en 86% méér bestellingen geplaatst dan in dezelfde periode een jaar eerder. Overijssel maakt met +85% de top drie compleet. In deze provincies is de lockdown dus relatief gezien het meest aangegrepen om de tuin een opknapbeurt te geven. Oftewel, daar wonen de meest fanatieke ‘lockdown tuiniers’! De kleinste stijging is te zien in Groningen (+46%). Ook in Drenthe (+55%) en Friesland (+58%) is relatief gezien een kleine stijging te zien. In deze provincies is de lockdown het minst vaak aangegrepen om de tuin op te knappen.

Vóór de lockdown / de Corona crisis was er ook sprake van een stijging. Maar dan wel een hele lichte. De 6 maanden voorafgaand aan de lockdown (september 2019 t/m februari 2020) was de stijging landelijk gezien slechts 7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (september 2018 t/m februari 2019). Ook hier was er wel sprake van enig verschil in stijging per provincie. Maar, wanneer deze ‘natuurlijke’ stijging voor elke provincie afgehaald wordt van de stijging tijdens de lockdown, dan ziet de provincie-ranking er exact hetzelfde uit.

Onze buurlanden

Naast de Nederlandse bestellingen die bij ons zijn gedaan hebben we ook gekeken naar de Belgische en Duitse verkopen. En daaruit blijkt dat ook onze buurlanden flink aan het tuinieren geslagen zijn tijdens de corona crisis. In de periode maart t/m half mei 2020 zijn in Duitsland 75% méér bestellingen geplaatst dan in dezelfde maanden in 2019. In België lag deze stijging maar liefst op 145%. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de lockdown in België nog veel strenger was dan in Nederland. Voor Nederland lag het stijgingspercentage dus op 71%. Vóór de Corona crisis was er in Duitsland en België sprake van een hele lichte stijging: respectievelijk +6% en +2%. Voor Nederland was dit +7%. Dus ook als deze natuurlijke stijging wordt afgehaald van de stijging tijdens de Corona crisis, is de toename in Duitsland en België hoger dan in Nederland.

Stijging tuinverkopen NL BE DE 2020 vs 2019

Verschuiving van bestelmomenten

Er zijn ook veranderingen te zien wanneer we kijken naar het moment van bestellen. Tijdens de lockdown (maart t/m half mei 2020) daalde het percentage ochtendbestellingen met 10%-punt vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Oftewel, er werd relatief gezien minder vaak in de ochtend besteld. Hierdoor steeg het percentage middag-/avondbestellingen vanzelfsprekend met 10%-punt. Dit zou passen bij een ander ritme tijdens de lockdown: we werken thuis, gaan wat later naar bed en staan wat later op. Ook bestellen we wat vaker tuinmaterialen onder werktijd.

Verschuiving moment van bestellen NL 2020 vs 2019

Voor elke provincie zien we een soortgelijke ontwikkeling. In iedere provincie daalde het aandeel ochtendbestellingen tijdens de lockdown vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder (en steeg dus het aandeel middag-/avondbestellingen). Maar er zitten wel verschillen tussen de provincies. De kleinste verschuiving is te zien in Groningen. Daar verschoof slechts 3%-punt van de bestellingen van de ochtend naar de middag/avond. Ook voor Overijssel, Friesland en Noord-Brabant was de verschuiving relatief klein; het aandeel ochtendbestellingen ging daar met respectievelijk 6%-, 7%- en 9%-punt omlaag. Het grootste verschil is te zien voor Drenthe. Het aandeel ochtendbestellingen daalde daar met maar liefst 22%-punt. Drenthe wordt op gepaste afstand gevolgd door Gelderland (13%-punt daling in ochtendbestellingen) en Zeeland (12%-punt daling in ochtendbestellingen).

Verschuiving moment van bestellen NL per provincie 2020 vs 2019