Zilverzand

Zilverzand is een zand met een zeer hoge zuiverheid (zeer laag ijzer- en aluminiumgehalte). De wit-lichtgrijze kleur komt doordat zilverzand vrijwel geheel uit kwarts bestaat, wat een wit mineraal is. Zilverzand is onder meerdere namen bekend, waaronder kwartszand en siliciumzand. Door de hoge zuiverheid is zilverzand een veelgevraagde zandsoort in o.a. de chemische industrie, glasproductie en de productie van mortel. Ook op sportvelden en gazons wordt zilverzand toegepast: het kunstgras wordt hiermee ingezaaid. We hebben ook speciaal instrooizand.

Ook wordt zilverzand toegepast als onderlaag om kunstgras in te zaaien op sportvelden. Verder gebruikt men zilverzand o.a. als bodembedekking van volières.