Drainagezand

Drainagezand is direct leverbaar in verschillende hoeveelheden, bags of losgestort.

Drainagezand kopen

Drainagezand is een natuurlijke zandsoort met een iets grove structuur waardoor het water er goed doorheen kan stromen. Gebruik drainagezand als waterdoorlatende onderlaag voor paardenbakken, petanquebanen of voor verschraling van kleigronden en andere zware grondsoorten of toepassingen waarbij een drainerende onderlaag nodig is. Drainagezand is niet geschikt voor bijvoorbeeld gebruik onder bestrating omdat het zich niet laat verdichten, gebruik hiervoor straatzand. Voordelen van drainagezand:

  • Goed waterdoorlatend
  • Geschikt voor verschillende toepassingen die waterdoorlatend moeten zijn
  • Voordelig


Drainagezand kan gesorteerd of ongesorteerd zijn, wat betekent dat het in deze vorm in de natuur kan voorkomen en dat het uitgezeefd kan zijn. Drainagezand moet een gemiddelde korrelgrootte hebben van >250µm (µm = micron). Voor de liefhebber: 1 micron = 1/1000mm, dus 250µm = 0,25mm!