Hoeveel zand heb ik nodig?

Bij het aanleggen van een zandbed met welke zandsoort dan ook moet u natuurlijk weten hoe veel zand u nodig heeft. Om uit te rekenen hoeveel zand u moet bestellen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Lengte, in meters
  • Breedte, in meters
  • Aan te vullen hoogte in meters (laagdikte)

» Vermenigvuldig eerst de lengte met de breedte. Dan hebt u het aantal vierkante meters (m2)

Hoe hoog wilt u de tuin aanvullen, hoe dik wilt u het zandbed? Dit is de laagdikte.

» Vermenigvuldig het aantal m2's met de aan te vullen hoogte, de laagdikte, in meters. Dus bijv. ophogen met 30cm = 0,3m laagdikte.

U heeft nu het aantal m3 wat u nodig heeft. Maar let op: Zand klinkt in na het aanleggen en aantrillen. Het wordt daarmee compacter, wat betekent dat u in de praktijk meer nodig heeft dan u hierboven berekend heeft. 

» Vermenigvuldig het aantal m3's met 1,1. Dan neemt u 10% extra om te compenseren voor het inklinken.

» U heeft nu de hoeveelheid zand berekend die u nodig heeft! Ga direct naar het assortiment Zand om te bestellen. Dansen de cijfers nog voor uw ogen? Dan helpen we u graag nog verder met een voorbeeld en tekening:

Stel, u heeft een zandbed van 3 meter bij 3 meter. Deze wilt u vullen met 30 cm straatzand. Om uit te rekenen hoeveel zand u nodig heeft doet u het volgende:
3 m x 3 m = 9 m2
9 m2 x 0,30 laagdikte = 2,7 m3
2,7 m3 x 1,1 voor de inklinking = 2,97 m3

U heeft dus in totaal 2,97 m3 zand nodig!

Zandbak

» Ga naar ons assortiment zand!

 

U kunt ook uw hoeveelheid zand bereken met onze rekenhulp