EK Winactie: Plaats een bestelling en maak kans op een Kamado BBQ! Bekijk hier de actievoorwaarden.

Win een kamado: Actievoorwaarden

EK winactie: Plaats een bestelling en maak kans op een Kamado bbq.

Voor deze de actie, welke georganiseerd wordt door Kranendonk B.V., gelden enkele actievoorwaarden:

Algemeen

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna verder te noemen: de “Actie”) van Kranendonk B.V., gevestigd aan St. Jansplein 6, 5141GR te Waalwijk.

 • De prijs van de Actie is niet inwisselbaar voor geld.
 • Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. Enkel de winnaars krijgen bericht.
 • Deelname is eenmalig, het plaatsen van meerdere bestellingen vergroot dus niet de winkans.
 • Door deel te nemen aan de Actie wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.
 • Kranendonk BV stelt aan minderjarigen tot 18 jaar de voorwaarde dat zijn of haar ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 • Medewerkers van Kranendonk BV en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.

Actieopzet en prijzen

 • Hoe mee te doen: plaats tijdens de actieperiode een bestelling op Amagard.com. De bestelling mag niet geannuleerd of geretourneerd worden.
 • De actieperiode loopt van 24-06-2024 t/m 14-07-2024. Op 15-07-2024 wordt de laatste winnaar geloot.
 • De winnaars van de Actie worden bepaald door middel van loting.
 • Tijdens de looptijd van de Actie is er elke week 1 winnaar. Dit betekent dat er in totaal 3 winnaars zijn.
 • De winnaars ontvangen The Columbus Kamado Medium t.w.v. 699,-.

Door deelname aan de Actie verklaart u dat u ermee bekend bent dat:

Deelnemers die hun medewerking verlenen bij de promotionele activiteiten hebben geen recht op enige financiële vergoeding van Kranendonk BV.

Prijswinnaars kunnen tot uiterlijk 2 maanden na het bekendmaken van de prijswinnaars aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

Kranendonk BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.

Privacy

1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Kranendonk BV kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

2. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Kranendonk BV met inachtneming van de Privacy Policy, zoals deze is te vinden op de Website. Je ingestuurde gegevens (naam, woonplaats en e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt voor het contact opnemen na de actie en worden na uiterlijk 1 jaar na afloop van de actie weer verwijderd uit onze systemen.


Slotbepalingen

1. Kranendonk BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Kranendonk BV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.

2. Kranendonk BV behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Website zijn eigendom van Kranendonk BV.

3. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kranendonk BV.

4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Kranendonk BV streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. U ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Kranendonk BV een voorstel om de klacht op te lossen.

Eventuele vragen of opmerkingen over de actie of deze algemene voorwaarden? Bel of mail ons.